Pin Lithium 11.1v 10AH

– Điện thế : 11.1v
– Dung lượng ghi trên vỏ pin : 10AH
– Size : 18650
– Đặc điểm : Vỏ màu xanh da trời
– Kích thước: 9.5cm x 6.5cm x 5.5cm
– Dùng cho đèn năng lượng mặt trời, đèn đường…